PhotoTOP. Still Life 2022

PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Participating Photographers:

Andrey Abramov (Sr) · Andrey Abramov (Jr) · Andrey Akimov · Oleg Arnautov · Slava Baranov · Alexey Belov · Olga Belova · Natalia Berkutova · Vivian del Rio · Sergey Gailet · Oleg Grachev · Vadim Gushchin · Tatiana Danilyants · Vadim Dimov · Dmitry Egorov · Ruben Zakharyan · Ilya Ivankin · Francisco Infante-Arana and Nona Goryunova · Vyacheslav Kabanov · Mikhail Kalamkarov · Konstantin Kalugin · Julia Kaminskaya · Katerina Kiryanova · Igor Kultyshkin · Nikolai Kulebyakin · Ekaterina Kazantseva · Georgy Kolosov · Alexander Kopelev · Misha Maslennikov · Alexander Maslennitsyn · Alexander Podosinov · Natasha Podunova · Olga Polesovshchikova · Valery Samarin · Yulia Semchenko · Vladimir Selenkov · Mikhail Sidlin · San Sanych Slyusarev · Ilya Udalov · Ivan Filimonov · Alexander Fursov · Yesenia Khizhnyakova · Natasha and Valera Cherkashin · Andrey Chezhin · Stasis Shakarvis · Lisa Eshva


PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Misha Maslennikov
“Sunset still-life with the poured milk and seven fallen apples”
farm of Senshin, village of Oblivskaya district, Rostov-on-Don region, Russia
July 2010


Exhibition organisers

PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

General photographic partner

Print

Informational support

PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

exhibitions

PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Cambrige 2022

'World View' January 8 — February 5, 2022 Bridge Gallery in partnership with the Social Documentary Network (SDN)...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Bielsko-Biała 2021

'The Don Steppe' 8 — 24 October, 2021 The Centre for Photography Foundation, within the framework of the 9. Foto Art...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

New York 2021

'ZEKE Award Winners 2021' 18 September — 1 December, 2021 The Social Documentary Network (SDN) presents an exhibition...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Vitebsk 2021

'Noga is 15 years old' 23 — 27 June, 2021 Noga Creative Union presents an anniversary exhibition of documentary...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Moscow 2021

“PhotoTOP 2021” 10 June — 19 September, 2021 On June 10, the Gallery of Classical Photography will open the largest...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Odessa 2020

'Thin Line' 21 August — 4 September, 2020 Noga Creative Union, within the framework of the Thin Line Photo Festival,...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Vitebsk 2020

'Odessa. Photos 1985' / 'New York before and after' 25 June — 5 July, 2020 Noga Creative Union, during the Covid-19...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Odessa 2020

'Odessa. Photos from 1985' 15 February — 6 March, 2020 Noga Creative Union and Paparazzi Photo Salon present...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Odessa 2019

'India. Dreaming of Varanasi' 14 — 30 June, 2019 Noga Creative Union presents an exhibition of black and white...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Tartu 2019

'Chukotka is a land of loneliness' 4 February — 7 March, 2019 Noga Creative Union and the group OVER present...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Narva 2018

'Chukotka is a land of loneliness' 10 November — 17 December, 2018 Grand Prix of the XXIV International Photo...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Vitebsk 2018

'Ordinary Photos' 20 — 24 June, 2018 III International Festival of Photography “FotoKrok” named after Sigismund...
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

St. Petersburg 2016

'Life without fanfare and parade' 2 September — 1 October, 2016 Interdistrict Centralized Library System. M.Yu....
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Norilsk 2014

'Invisible country' 7 — 30 November, 2014 Liberty.SU presents the photo exhibition “Invisible Country”....
PhotoTOP Still Life 2022. Misha Maslennikov. Documentary photography. Odessa

Moscow 2014

II Moscow Photographic Salon 'Independent Authors' 20 — 28 September, 2014 On 20 September, the Theophany Art...